פסיקה

דנ"א 5783/14 צמח נ' אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ

בית המשפט העליון מדגים סוגיה אזרחית על משפחה של בנות זוג מאותו המין

מדובר בפסק דין שאינו נוגע לקהילת הלהט"ב במישרין, אך יש לשים לב להדגמה שמציג סגן הנשיא, השופט ג'ובראן:

"אלה הם פני הדברים בנוגע לעסקה צרכנית רגילה. ואולם כזכור, בדיון נוסף זה עניין לנו בעסקה צרכנית לשירותי תעופה, אשר כמפורט לעיל, מצאתי כי יש לחשב את דמי הביטול הכרוכים בביטולה לפי שוויו של כל כרטיס טיסה. אבהיר גם את אופן חישוב דמי הביטול של עסקה צרכנית זו על דרך ההדגמה.

לאה רכשה שלושה כרטיסי טיסה לפריז באתר אינטרנט של מפעילת שירותי תעופה ישראלית לכבוד יום הולדתה של בת זוגה – רחל: עבור עצמה; עבור רחל; ועבור בתן הקטינה – רבקה. שווי כרטיס הטיסה של לאה (במחלקת התיירים) היה 1,200 ש"ח; שווי כרטיס הטיסה של רחל (במחלקת עסקים) היה 2,400 ש"ח; ושווי כרטיס הטיסה של רבקה היה 1,000 ש"ח. ככל שלאה תבקש לבטל את כרטיס הטיסה של בתה בחלוף יומיים ממועד העסקה – מפעילת שירותי התעופה תוכל לגבות דמי ביטול מרביים בסך של 50 ש"ח (5% מסך של 1,000 ש"ח); ככל שלאה תבקש לבטל את שני כרטיסי הטיסה שלה ושל בת זוגה בחלוף שבוע ממועד העסקה – מפעילת שירותי התעופה תוכל לגבות דמי ביטול מרביים בסך של 160 ש"ח. זאת, כזכור, משום שביטולו של כל כרטיס טיסה מהווה ביטול של עסקה נפרדת. לכן, בגין ביטול כרטיס הטיסה של לאה תוכל מפעילת שירותי התעופה לגבות דמי ביטול מרביים בסך של 60 ש"ח (5% מסך של 1,200 ש"ח); ובגין ביטול כרטיס הטיסה של רחל תוכל מפעילת שירותי התעופה לגבות דמי ביטול מרביים בסך של 100 ש"ח (5% מסך של 2,400 מהווים יותר מ-100 ש"ח, שהם התקרה הקבועה בחוק). הנה כי כן, הפעלת מבחן פעולת הביטול על עסקה צרכנית לשירותי תעופה אינה משנה את המסקנה כי דמי הביטול בעסקה צרכנית לשירותי תעופה יחושבו בהתאם לשוויו של כל כרטיס טיסה. זאת, משום שביטולה של עסקה לשירותי תעופה הוא למעשה ביטול של כרטיס טיסה אחד ושלם (אשר כזכור לא ניתן לחלקו עוד, ראו פסקה 91 לעיל), ודמי הביטול ייקבעו לפי שוויו של כרטיס זה."

תחומים: הכרה בזוגיות
קבצים: