חקיקה

חוק העונשין, תשל"ז–1977, סעיף 144ו

סעיף 144ו אוסר על עבירות שנובעות מעוינות כלפי ציבור – ובכלל זה עוינות מחמת נטייה מינית. העונש על עבירות כאלה חמור מזה שמוטל על עבירות שאינן נובעות מעוינות כזו.

תחומים: פשעי שנאה
שנת פרסום: 1977