כתבה

מצרים: 4 נידונו למאסר בגין הומוסקסואליות

בית משפט מצרי גזר שמונה שנות מאסר על שלושה נאשמים וחמש שנות מאסר על נאשם נוסף בגין ארגון "מסיבה סוטה" ו"התהוללות", שפה מכובסת להומוסקסואליות משום שהחוק לא אוסר אותה

מתוך YNET
07.04.14

תחומים: קרימינליזציה