פסיקה

סעש (ת"א) 52099-02-15 אלמגור נ' טי. אנד. אם סער בטחון בע"מ

מנהל אגף במשרד התחבורה החל להתנכל לעובדת בכירה על רקע מגדרה ונטייתה המינית.

עובדות המקרה: התובעת, מנהלת אבטחת מתקנים, עבדה במשרד התחבורה ברציפות 14 שנה, עד לפיטוריה בשנת 2015. שנתיים קודם לכן, הכירה את בת זוגה, עובדת באגף הביטחון במשרד. כשנודע למנהל אגף הביטחון הממונה עליה על הקשר ביניהן הוא החל להתנכל אליה: הוא דרש שלא תשתף את בת זוגה בנעשה באגף, דרש ממנה לבצע עבודות פקידותיות, העיר הערות פוגעניות כלפיה ולבסוף גם זימנה לשימוע לפני פיטורין. לטענתה, השימוע היה "למראית עין" בלבד היות והיות לזמן מחליפים פוטנציאליים עובר לפיטוריה. המשרד מצידו הדגיש שלנטייתה המינית של התובעת אין קשר לפיטוריה.

ההכרעה המשפטית: השופטת ד"ר גילצר-כץ מבית הדין לעבודה בתל אביב מצאה שרצף האירועים שתואר בבית המשפט מעיד על קשר בין הגילוי של מנהל האגף לבין התנכלויותיו. העברת עובדת מתפקיד ניהולי לתפקיד מזכירותי הוא מהלך פסול. עוד טענה כי ניכר שהמנהל "לא הפנים כי הורחב תפקידה של האישה מעבר לעבודות מסורתיות שהיו מסורות בעבר לנשים". עוד הוכח לדברי השופטת שהמנהל התנכל לתובעת על רקע נטייתה המינית והפגין כלפיה זלזול ולעג. במסגרת עדות נטען כי המנהל אמר ביחס לתובעת ש"הוא לא יודע לקרוא למה שקורה ביניהן, הוא אמר אשתתה או איך שלא קוראים לזה.". השופטת הבהירה: "השימוש בביטוי "אשתתה" על ידי המנהל הוא פוגעני, מעליב ומביש ואין לו כל מקום במערכת יחסי העבודה. על ממונה במערכת יחסי עבודה להיזהר בלשונו על מנת שלא לפגוע בעובד או בעובדת ולא לערב את דעותיו האישיות במערכת יחסי העבודה". התביעה התקבלה, הנתבעת תפצה את התובעת על אפליה ועל הפגמים בהליך השימוע ב-86,870 שקל בתוספת שכ"ט עו"ד של 13,000 שקל והוצאות של 2,000 שקל.

שנת פרסום: 2017
קבצים: