ספרות

על זהות מגדרית טרנסג'נדרית – בעקבות תמ"ש 17983-07-16 פלונית נ' פלוני

פורסם במבזקי הארות פסיקה 68 (2017)

מבזק הארת פסיקה זה עוסק בפסק דינו של בית המשפט לענייני משפחה, שדן בבקשתה של קטינה לקבל טיפול הורמונלי בניגוד לדעת אביה. הקטינה רואה ומגדירה את עצמה כאישה, למרות שהחברה רואה אותה כזכר מבחינה ביולוגית. לאחר תלאות רבות שעברה בחייה, שאפה הקטינה לשנות את מאפייניה הפיזיים הזכריים באמצעות קבלת טיפול הורמונלי, כחלק מתהליך גיבוש זהותה המגדרית כאישה. בשל היותה קטינה, נדרשה הקטינה לקבל את הסכמת שני הוריה או את אישורו של בית המשפט לצורך קבלת הטיפול. מאחר שהאב התנגד לטיפול, פנתה האם בשם בתה לבית המשפט.

שנת פרסום: 2017