פסיקה

עמ"ש 36564-02-17 לשכת העבודה והרווחה תל אביב נ' פלונים

בית המשפט המחוזי קיבל בחלקו ערעור של היועמ"ש על החלה רטרואקטיבית של צו הורות פיסקתי אשר הכיר בהורותו של האב הלא ביולוגי מיום הלידה.

עובדות המקרה: בני זוג נשואים מאותו המין הביאו לעולם שני תאומים בהליך פונדקאות בארה"ב. בני הזוג הגישו בקשה למתן צו הורות פסיקתי אשר יכיר גם באב הלא ביולוגי כאביהם של התאומים. בית המשפט לענייני משפחה העניק את הצו וקבע שמועד התחולה של הצו הינה מיום לידת הקטינים. היועמ"ש ערער לביהמ"ש המחוזי על ההחלה הרטרואקטיבית של הצו.

הכרעת הדין:
השופט שאול שוחט קיבל את הערעור בחלקו. השופט השאיר בצריך עיון את ההשאלה האם צו הורות פסיקתי הינו צו קונסטיטוטיבי או צו הצהרתי דקלרטיבי, אולם הוסיף שמעיון בפסיקות של בתי המשפט לענייני משפחה נראה שהעמדה הבולטת היא שצו ההורות הינו הצהרתי. השופט ציין שבפסק דין בעניין סול נקבעו מספר שיקולים אותם יש לבחון לצרוך החלה רטרואקטיבית של צו הורות פסיקתי וביניהם: מועד הגשת הבקשה להורות ופרק הזמן שחלף ממועד הלידה ועד להגשתה; אופן הורותו של הקטין (תרומת זרע מגורם אנונימי או בקיום יחסי אישות); אופן קבלת ההחלטה באשר להורותו של הקטין (האם כהחלטה משותפת של שני ההורים המיועדים או בהחלטת אחד מהם אשר חברו הצטרף לרצונו זה במהלך ההליך) ועיקר העיקרים - טובתו של הקטין בנסיבות הגשת הבקשה. השופט הוסיף שעד שהדבר יוסדר בחקיקה, ראוי להיצמד לשיקולים שהותוו בפס"ד סול. לאחר יישום המבחנים הנ"ל על המקרה דנן, השופט קבע שתוקף צווי ההורות ישונה למועד שבו ניתן הפס"ד בארה"ב אשר ניתק את הקשר בין התאומים לבין האם הפונדקאית, ולא יחול מיום הלידה.
השופטת יהודית שבח קיבלה את הערעור. השופטת קבעה שצו ההורות הינו קונסטיטוטיבי ולכן דרך המלך הינה שהצו יחול רק מהיום שבו ניתן, ובמקרים חריגים בלבד תוכר תחולה רטרואקטיבית. השופטת הוסיפה שלדידה אין קשר בין החלה רטרואקטיבית של צו ההורות לבין טובת הילד וקבעה שבמקרה דנן על צו ההורות לחול רק מהיום שבו ניתן.
השופט יונה אטדגי הצטרף לפסק דינו של השופט שוחט. השופט ציין שהוא נוטה לעמדה לפיה צו הורות הינו קונסטיטוטיבי, אולם השאיר סוגיה זו בצריך עיון.

שנת פרסום: 2018