פסיקה

עמ"ש 60269-01-17 היועץ המשפטי לממשלה נ' סול ואחרים

בית המשפט נדרש להכרעה - מהו מועד תחילת חלותו של צו ההורות הפסיקתי לבנות זוג חד מיניות?

עובדות המקרה: מספר מקרים של זוגות נשים נשואות או ידועות בציבור, אשר קיבלו החלטה משותפת להביא ילדים לעולם באמצעות תרומת זרע. היועמ"ש אינו מתנגד למתן צו ההורות גם ללא עריכת תסקיר, אך התנגדותו היא להגדרת הצו כדקלרטיבי ולקביעת מועד תחילתו רטרואקטיבית למועד הלידה.

הכרעת הדין: בית המשפט המחוזי קבע כי צווי ההורות הפסיקתיים יכולים לחול רטרואקטיבית ליום הלידה. בית המשפט, בבחינתו את הקדמת מועד תחולת הצו למועד הלידה ישקול את הדברים הבאים: מועד הגשת הבקשה, פרק הזמן שחלף מהלידה ועד לבקשה, אופן הורותו של הקטין, אופן קבלת ההחלטה באשר להורותו של הקטין ובעיקר - טובתו של הקטין. עם זאת, קובע בית המשפט כי באופן כללי, כאשר העניין בפני בית המשפט יהיה בבנות זוג אשר זוגיותן מוכחת ומבוססת וההחלטה לעניין הורותו של הקטין התקבלה על ידי שתי בנות הזוג, ייעתר בית המשפט לבקשת ההורים למתן פסק דין רטרואקטיבי מעת הלידה.

שנת פרסום: 2017
קבצים: