קרימינליזציה

תוצאות
ערעור על הרשעה בעבירת ניסיון למשכב זכר נגד רצונו של הנשכב
תחומים: קרימינליזציה
ערעור על הרשעתו של המערער בקיום יחסי מין "שלא כדרך הטבע" עם אשתו, נגד רצונה
תחומים: קרימינליזציה
ערעור על הרשעה בקיום יחסי מין שלא כדרך הטבע עם קטין
תחומים: קרימינליזציה
כתב אישום בגין עבירות מין שהנאשם ביצע באשתו ובבנותיו הקטינות
תחומים: קרימינליזציה
ערעור על הרשעה בעבירת משכב זכר עם קטין
תחומים: קרימינליזציה
עבירות מין וסדום שבוצעו בקטינים על-ידי "בעלי סטייה מינית הומוסקסואלית"
תחומים: קרימינליזציה
ערעור על הרשעתו של המערער בעבירות של משכב זכר וקיום יחסים עם קטין
תחומים: קרימינליזציה
כחלק מהגל ההומופובי השוטף את היבשת, צפוי נשיא צ'אד לאשר תיקון לחוק במדינה לפיו ייגזרו עד 20 שנות מאסר על מי שיקיים יחסי מין עם בן מינו
תחומים: קרימינליזציה
ראש הממשלה ג'סטין טרודו מינה יועץ מיוחד לבחינת התנצלות ופיצויים לחברי הקהילה שפוטרו או נכלאו בעבר, והפרלמנט אישר חוק הנוגע לגיל ההסכמה שהפלה הומואים

עמודים