פסיקה

שש 21360-07-16 און עזרתי נ' היועמ"ש

התקבלה תביעת הורים לשינוי שם משפחתן של בנותיהן הקטינות באופן שיתווסף גם שם משפחתו של בן זוגו של האב.

עובדות המקרה: הורי הקטינות (יגאל און-עזרתי ועינת עדי) ביקשו לשנות את שם המשפחה של הקטינות כך שיתווסף אליו שם משפחתו של בן זוגו של האב. היועמ"ש התנגד לבקשה לשינוי השם לאור הוראות סעיף 2 לחוק השמות שהרי לשיטת
היועמ"ש אדם יכול לכל היותר לשאת שם משפחה כפול ולפיכך, אין בהסכמת ההורים כדי להתנות על הוראת סעיף 2 לחוק השמות.

הכרעת הדין: בית המשפט הכריע כנגד עמדת היועמ"ש ובהתאם לבקש ההורים בהתאם לעקרון טובת הילד. בבסיס ההחלטה עומדת זהותן של הבנות ורצונן לשינוי שם המשפחה ובשים לב לגילן שהוא למעלה מגיל 15. בנוסף, ההחלטה התקבלה בגין חוות דעת בלשנית לפיה "און-עזרתי" הינו שם משפחה אחד ומכאן שמתקיימים תנאי סעיף 2 לחוק השמות.

שנת פרסום: 2017
קבצים: