פסיקה

ת"א (ראשל"צ) 552/05 רפי גלרון נ' חן סבן

פרסום מודעת-שווא בשמו של התובע בלוח היכרויות לגברים בלבד

עובדות המקרה: התובע טען כי הנתבע פרסם בלוח היכרויות אינטרנטי "המיועד לאוכלוסיית ההומוסקסואלים" מודעת-שווא בשמו (של התובע), לפיה מבקש התובע להכיר גברים למטרות מין. המודעה הייתה בוטה במיוחד, ציינה במפורש את שמו הפרטי ושם משפחתו של התובע והפנתה למספר הטלפון הסלולרי שברשותו.

ההכרעה המשפטית: ביהמ"ש ציין כי "אין ספק שמודעות מסוג זה הנקשרות עם שמו של אדם שאינו בעל נטיות הומוסקסואליות, מהוות לשון הרע כלפיו, שכן מדובר לכאורה בפרסום מבזה ומשפיל." ביהמ"ש פסק לטובתו של התובע בהתבסס על הודאתו של הנתבע בחקירתו במשטרה (במסגרת הליך פלילי שנוהל נגדו באותו עניין ממש – ושממנו זוכה מחמת הספק) כי פרסם מודעות באתרי סקס בשמו של התובע, ובהתבסס על חוסר-האמון שרחש ביהמ"ש לעדותו של הנתבע. ביהמ"ש פסק לתובע פיצוי כספי בסך 35,000 ₪, בצירוף שכ"ט עו"ד בשיעור 20%.

תחומים: לשון הרע
שנת פרסום: 2006
קבצים: