פסיקה

תא 26170/05 בנבנישתי נ' רחמני

תביעה בגין לשון הרע של אדם נגד גיסו לשעבר, לאחר שזה יצר תמונות מפוברקות המייחסות לו "פעילות הומוסקסואלית".

עובדות המקרה: בבסיס התביעה, חמש תמונות "פוטומונטאז'", במסגרתן "הודבק" ראשו של התובע לגוף שאינו שלו, תוך יצירת מצג (שוא), כאילו התובע נטל חלק בפעילות הומוסקסואלית (לשון פסק-הדין). "ראשו" של התובע "נגזר" מתוך תמונות משפחתיות. התובע בני והנתבע ג'קי היו בעבר גיסים (התובע התגרש מאחותו של הנתבע). מחלוקת מרכזית בדיון היתה בשאלה מי, אם בכלל, ערך ושלח את התמונות. בכתב התביעה נטען כי באחד מביקוריו של בני אצל ילדיו, הוא ניגש לבקשתם לתקן את המחשב, ושם הבחין על המסך בהודעת דוא"ל שנשלחה מהנתבע לאחותו, בה היו התמונות. לטענתו, הן מבזות ומשפילות ומהוות לשון הרע, התמונות הופצו ע"י ג'קי לכתובות דואר של מכרים ומשפחה ומטרתו של ג'קי בפרסומן, שנעשה במכוון, היתה הכפשת שמו של בני ועשותו ללעג ובוז ובעיקר כאשר ג'קי יודע כי מדובר בפרסום שאינו אמת. בני טוען כי נגרמו לו נזקים כבדים וכבודו נרמס. מנגד, מכחיש ג'קי כי שיגר את התמונות, מכחיש כל ידיעה בדבר התמונות, מכחיש את פרסום התמונות וטוען כי בכל מקרה ברור כי בני פלש למחשב שאינו שלו ואף העתיק חומרים שאינם שייכים לו ובכך עבר על החוק. ג'קי מציין כי לא מן הנמנע כי בני עצמו יצר את התמונות "בכוונה זדונית תחילה". עוד לטענתו: לא צוין בכתב התביעה מי ראה את התמונות, ומה היה פרסומן, ואם האדם היחידי שראה אותן היה בני עצמו, לא ברור מה הנזק שנגרם. לדבריו, הרקע האמיתי לתביעה הוא נסיון בלתי הוגן של בני ליצור לחץ על אביבית ולנשלה מזכויותיה החוקיות.

ההכרעה המשפטית: התביעה התקבלה. בימ"ש השלום ת"א יפו פסק: אין ולא יכולה להיות מחלוקת כי התמונות מהוות לשון הרע עבור התובע, כהגדרת מונח זה בחוק. אין גם מחלוקת כי התמונות אינן אותנטיות אלא ערוכות בדרך של "הדבקת" ראשו של התובע לגוף שאינו שלו. מצאתי להאמין לגרסת התובע. עצם הגרסה כי אדם יצור לעצמו תמונות מפוברקות של פעילות הומוסקסואלית, ויציג אותן בפני בית משפט, רק לצורך "הצקה" לאדם אחר, היא מלכתחילה גרסה בעייתית, וטענת הנתבע לא בוססה משהוברר כי התביעה הוגשה לאחר שכבר הושלמו הגירושין. לא נמצא גם כי הסבירות שתיבת הדואר של ג'קי נפרצה גבוהה יותר מאשר הסבירות לכך שלא כך ארע. גם אם נניח כי העתקת הכתב בוצעה תוך פגיעה בפרטיות, בנסיבות תיק זה יש לומר כי הפגיעה בפרטיות נעשתה לשם הגנה על עניין אישי כשר של התובע.

תחומים: לשון הרע
שנת פרסום: 2008
קבצים: