פסיקה

ת"א 57501-01-17 פלוני נ' הראל חברה לביטוח בע"מ

תביעתם של בני זוג הומוסקסואליים כנגד חברת ביטוח הבריאות שלהם לכיסוי העלויות של הליכי ההפריה והפונדקאות שהשניים עברו בארה"ב, נדחתה.

עובדות המקרה: בני זוג הומוסקסואליים עתרו לבית המשפט במטרה לחייב את חברת הביטוח הראל לשאת בעלויות של הליכי ההפריה והפונדקאות שבני הזוג עברו בארצות הברית. זאת מכוח פוליסת ביטוח הבריאות של אחד מבני הזוג.

הכרעת הדין:
השופט יעקב שקד דחה את התביעה. השופט קבע כי הליכי ההפריה והפונדקאות אינם בגדר "מקרה ביטוח". השופט ציין שהליכים רפואיים אלו הינם אירועים שנמצאים בשליטה מוחלטת של התובע-המבוטח ולכן הם חסרים כל אלמנט של פתאומיות וחוסר וודאות. השופט הוסיף שבהליך הפונדקאות אין מדובר בסיכון בריאותי אלא במשאלת לב, טבעית ביותר ומובנת מאליה, אשר התובע ובן זוגו הביאו לכדי מימוש מרצונם וביוזמתם. השופט ציין שמצב של חוסר יכולת או קושי ניכר להביא ילדים עלולים לגרום לתסכול רב, אולם מכאן ועד ודאות של ממש למצב רפואי, בגדר חולי של ממש, כגון דיכאון קליני, הדרך ארוכה. לאור הנסיבות המיוחדות של העניין, לא ניתן צו להוצאות.

שנת פרסום: 2018