פסיקה

תב"ע מט/1503-3 יונתן דנילוביץ נ' אל-על נתיבי אויר לישראל בע"מ

חברת אל-על הפלתה דייל בכך שלא העניקה כרטיסי טיסה חינם לבן-זוגו מאותו מין, כמקובל לגבי בני-זוג ממין שונה

עובדות המקרה: יונתן דנילוביץ', דייל ב"אל על", פנה לחברה בבקשה להכיר בשותפו לחיים כ"בן זוגו" לעניין זכאותו לכרטיס טיסה, כמקובל ביחס לשאר העובדים בחברה. הוא הבהיר שהוא מקיים עם בן זוגו מערכת יחסים יציבה ומתמשכת, הכוללת ניהול משק בית משותף ומגורים משותפים. החברה נענתה לבקשתו "לפנים משורת הדין" ו"באופן חד-פעמי", ובהמשך סירבה לבקשות דומות. מכאן התביעה בהליך זה.

ההכרעה המשפטית: התביעה התקבלה, ובית-הדין האזורי לעבודה פסק שמדובר בהפליה אסורה על-פי חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, אשר קובע מפורשות כי אסורה הפליה בגין נטייה מינית. נקבע כי הוראת ההסדר הקיבוצי, המעניקה טובת הנאה לידועים בציבור – אך שוללת את אותה טובת הנאה מבני-זוג מאותו מין – היא בגדר הפליה אסורה.

לפסקי הדין בערעורים על ההכרעה, ראו:
דיון נג/3-160 (ארצי) אל-על נתיבי אויר לישראל בע"מ נ' יונתן דנילוביץ
בג"צ 721/94 אל-על נתיבי אויר לישראל בע"מ נ' יונתן דנילוביץ

שנת פרסום: 1993
קבצים: