פסיקה

תיק מספר 024289951-21-1 (בית-הדין הרבני האזורי) פלונית נ' אלמוני

מתן גט לאשה שבעלה מקיים יחסים עם גברים ומגדיר עצמו "דו-מיני"

עובדות המקרה: בפני בית-הדין עומדת תביעת האישה לגירושין. לטענת האישה (התובעת), במשך כשלוש שנים לא קיימה עם הבעל (הנתבע) יחסי אישות, ולטענתה, "התברר שהבעל מקיים יחסי אישות עם גברים", וזאת הסיבה לנתק שביניהם. הנתבע, מצדו, הודה "שהוא דו-מיני ומקיים יחסי אישות עם גברים."

ההכרעה המשפטית: התביעה התקבלה, והבעל יחויב במתן גט. הוער כי "במקרה שלפנינו אין מנוס מגירושין ... ידוע כי מחלה קשה (איידס) שלא ניתנת לריפוי עלולה להתפתח בגברים שמקיימים יחסי אישות עם גברים, ומחלה זו עלולה כמו"כ לעבור לאשה, ועל כן הבעל הוא הנחשב למונע חיי אישות מהאשה ויש לחייבו בגט."

שנת פרסום: 2006
קבצים: