פסיקה

תמ"ש (ראשל"צ) 2823-01-10 ל.פ. נ' ט.פ.

גבר הומוסקסואל מבקש לבטל סעיף בהסכם הגירושין המחייב אותו לשלם לגרושתו במשך עשור

עובדות המקרה: תביעה לביטול סעיף בהסכם הגירושין שנכרת בין הצדדים, שלוש וחצי שנים לאחר אישורו, בטענות של עושק והטעיה. במסגרת הסעיף, התחייב התובע לשלם לנתבעת 15% ממשכורתו למשך 10 שנים בגין המוניטין שצבר בעקבות הליכתה אחריו במשך כעשר שנים מארץ לארץ לצורך קידומו המקצועי. יצוין כי משך שנתיים ושלושה חודשים מילא התובע את חלקו בהסכם. משחדל לשלם, הגישה נגדו הנתבעת תביעה לפי פקודת ביזיון ביהמ"ש וכפועל יוצא הוגשה תביעה זו.

ההכרעה המשפטית: התביעה התקבלה. ביהמ"ש קבע כי עורכת-הדין שערכה את ההסכם בין הצדדים שגתה באופן שבו הציגה והבינה את סעיף המוניטין, ובנוסף, נקבע כי בעת חתימת ההסכם התובע היה נתון במצוקה נפשית קשה שנבעה מכך שהתובעת חשפה בפני משפחתו וקולגות שלו סוד ששמר, בדבר היותו הומוסקסואל (עובדה שהייתה ידועה לנתבעת עוד בטרם הנישואין).

שנת פרסום: 2012
קבצים: