פסיקה

תמ"ש 35326-12-10 א' נ' ת'

תביעה ותביעה שכנגד בגין לשון-הרע בין זוג הורים לבין כמה מקרובי משפחתם, על-רקע חשש להתעללות של ההורים בבנותיהם.

עובדות המקרה: מדובר בתביעה לפיצוי בסך של מעל מיליון ₪ שהגישו הורים של נערה בשנות העשרה (האב – א, האם – ר; הנערה – פ). זאת, בגין ארבעה פרסומים פוגעניים שפרסמו הנתבעים 1-2 (האחים של האם - ת' ול') ברשת הפייסבוק, הכוללים השמצות קשות ושימוש בלשון גסה ביותר כנגד האב, המהווים לטענת התובעים, לשון הרע, וכן לאור הטענה כי הנתבעים 3-4 (הוריה של האם - מ' וס') הסיתו והמרידו את פ' להגיש תלונת כזב כנגד אביה במשטרה, ואף הוציאו את דיבתם רעה באוזני רשויות הרווחה והמשטרה.
בין הדברים שכתבו הנתבעים 1 ו2: "במה שהוא נוגע גוסס ומת (...). המכוער השעיר הזה מכל העולם עם כזה מגעיל ועוד כזה היטלר (...). הרקע: סכסוך מתמשך בין הצדדים על רקע טענות חוזרות ונשנות של פ' להתעללות פיסית ומילולית מתמשכת מצד אביה. הנתבעים וכן פ' הגישו תביעה שכנגד בגין לשון הרע שאמרו התובעים אודות הנתבעים. בין השאר, לטענתם, א' השמיץ את מ' בפני פ' שעה שייחס לו התנהגות הומוסקסואלית, כשהוא אמר לה "לכי לסבא שלך ההומו", וכן הציג את פ' כמשוגעת בפני הרשויות כשכינה אותה "זבל כימי, מסריחה, נבלה, ערבייה, אנטישמית, לסבית ועוד".
גם אחותה של פ', ע', תיארה את מעללי ההורים: "(...) הוא אמר לע' שהיא צריכה להיות כמו רוז במזוודה. זרק עליי נעליים על הראש כאשר רץ אחרי...אמא שברה עלי מקל... קראו לי ולאחותי בשמות לסבית, מסריחה, אפס, מפגרת, זנב, מטומטמת".

ההכרעה המשפטית: ביהמ"ש לענייני משפחה דחה את התביעה כנגד הסבים, קיבל בחלקה את התביעה כנגד הדודים ודחה את התביעה שכנגד, מהטעמים הבאים: (באשר לדודים) ברור כי הפרסומים באינטרנט מהווים לשון הרע, ומהווים הכפשות קשות. אף אם סברו הנתבעים כי א' ור' מתעללים בבנותיהן, מתוך דאגה כנה ועמוקה, תחושות קשות אלו לא התירו להם להכפיש ולבזות את התובעים בפייסבוק כפי שהם עשו. (באשר לסבים) התובעים לא הוכיחו כי הנתבעים 3-4 הסיתו או המרידו את פ'. פ' היא זו שספרה לסבא ולסבתא את טענותיה בדבר התעללות הוריה בה ובאחותה, והם רק הפנו את הנכדות למשטרה, מה שהיה חיוני והכרחי. באשר לתביעה שכנגד - היא לא הוכחה.

תחומים: לשון הרע
שנת פרסום: 2012
קבצים: